باور کنید می توانید

اولین و مهمترین قدم

به سوی موفقیت این است که :

باور کنیم میتوانیم

 

مریم فرضی مشاور ارشد حانواده و مدرس دانشگاه

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

روان شناس بالینی و استاد دانشگاه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید