برداشت آزاد

ترس یک واکنش است ولی شهامت داشتن یک تصمیم !

اگر لازم است استراحت کن ولی هیچ وقت جا نزن

مریم فرضی مدرس دانشگاه و مشاور ارشد خانواده

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

روان شناس بالینی و استاد دانشگاه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید