نا امید شوید !

درست در همان لحظه که دیگران نا امید میشوند

افراد موفق ادامه میدهند

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

روان شناس بالینی و استاد دانشگاه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید