دسته: خبرگزاری

مصاحبه با روزنامه ایران

آداب آرزو کردن

صدای پای قاصدک‌ها می‌آید،‌ در راهند تا توشه‌های آرزو را به سوی آسمان پرواز دهند، باران اجابت خداوندی باریدن گرفته است  و وقت آن رسیده که قدم در جاده آرزو (ادامه مطلب)