راه حق و صواب از هیچ جا بهتر از مشاوره به دست نمی آید امام علی

بدون شرح ….

شهادت هنر مردان خداست. شهدا دلاورانی هستند که حصار جهالت و گمراهی را دریدند و شعاع خورشید هدایت را به دورترین نقاط عالم رساندند (مقام معظم رهبری) (ادامه مطلب)

برنامه اندروید سایت دکتر فرضیدانلود
+ +