راه حق و صواب از هیچ جا بهتر از مشاوره به دست نمی آید امام علی

فرصت پیروزی

برای پیروزی یک راه آسان وجود دارد هیچ فرصتی را برای کار کردن از دست ندهید و اگر وقت شما کم است، وقت اختراع کنید… مدیریت زمان یکی از مهارت‌های (ادامه مطلب)

بدون شرح ….

شهادت هنر مردان خداست. شهدا دلاورانی هستند که حصار جهالت و گمراهی را دریدند و شعاع خورشید هدایت را به دورترین نقاط عالم رساندند (مقام معظم رهبری) (ادامه مطلب)

برنامه اندروید سایت دکتر فرضیدانلود
+ +