شبکه های اجتماعی سایت دکتر فرضی

برای ارتباط راحت تر شما عزیزان با ما ،
میتوانید با آدرس های زیر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال و دیدن نمایید

 

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

روان شناس بالینی و استاد دانشگاه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید